Het toedienen van immuuntherapie bij kanker

Het toedienen van immuuntherapie bij kanker

Auteur(s): 

J.E.P.M. Berns-Opdenoordt, verpleegkundig specialist

dr. J.M. Smit, longarts

Naast chemotherapie, bestraling en chirurgie vormt immuuntherapie een relatief nieuwe behandeling voor patiënten met diverse vormen van kanker. Voor een deel van deze patiënten geeft immuuntherapie goede uitkomsten en perspectief op een langere overleving. In deze videospecial wordt uitgelegd wat immuuntherapie precies is en hoe het werkt. Ook wordt stilgestaan bij de diverse indicaties waarbij immuuntherapie kan worden toegepast. Een instructievideo toont waar u allemaal op moet letten indien u bij een patiënt immuuntherapie wilt toedienen. Tegenwoordig is het tevens mogelijk dat patiënten immuuntherapie buiten het ziekenhuis krijgen. Er is aandacht voor de voorwaarden waar patiënten én ziekenhuis aan moeten voldoen. Tevens worden de bijwerkingen van immuuntherapie en het monitoren van deze bijwerkingen besproken.

Deze videospecial is gebaseerd op de e-learning Het toedienen van immunotherapie bij kanker op CME-Academy, gemaakt door:

  • Dr. G.J.M. Herder, longarts, Meander Medisch Centrum Amersfoort
  • Drs. R.H.T. Koornstra, internist-oncoloog, Rijnstate ziekenhuis, Arnhem en Radboudumc, Nijmegen
  • C.G.H. Bramer-Moorman, verpleegkundige dagbehandeling oncologie, Meander Medisch Centrum Amersfoort