Hepatische encefalopathie

Hepatische encefalopathie

Auteur(s): 

dr. L.C. Baak, MDL-arts

Reviewer(s): 
dr. R.A. de Man, maag-darm-leverarts

Introductie

Hepatische encefalopathie (HE) is een spectrum van in principe reversibele neuropsychiatrische symptomen die gezien worden bij patiënten met leverdisfunctie en/of portosystemische shunting. Hierbij treden veranderingen op in het autonoom functioneren, het bewustzijn, het gedrag en de psychomotorische functies. De ernst kan variëren van subtiele veranderingen in gedrag (trager worden, niet meer snel kunnen rekenen) tot coma aan toe.

Het optreden van encefalopathie gaat gepaard met een verslechterde overleving. De uiteindelijke uitkomst is echter van meerdere factoren afhankelijk, zoals het onderliggende leverlijden (acuut leverfalen, cirrose met of zonder ascites/varices, etc.), infecties en andere HE-provocerende factoren. Bij cirrosepatiënten wordt de overleving bepaald door de MELD-score (Model for End-Stage Liver Disease ) en het optreden van HE. Een patiënt met HE dient altijd verwezen te worden naar de gespecialiseerde tweede lijn (MDL-arts) wanneer dat nog niet gebeurd is.
 
In dit artikel zal worden ingegaan op de epidemiologie, het (vroeg) stellen van de diagnose en de behandelmogelijkheden.