Gemetastaseerd colorectaal carcinoom

Gemetastaseerd colorectaal carcinoom

Auteur(s): 

dr. J.W.B. de Groot, internist-oncoloog

Reviewer(s): 
dr. H.W. Kapiteijn, internist-oncoloog

Introductie

Het colorectaal carcinoom is het meest voorkomende type kanker in de westerse wereld. Wereldwijd is het een van de belangrijkste doodsoorzaken.  De afgelopen jaren is de behandeling geleidelijk aan verbeterd waardoor de overleving is toegenomen.
Zelfs patiënten met (beperkt) gemetastaseerde ziekte kunnen met een vaak gecombineerde behandeling van intensieve chemotherapie en chirurgie worden gecureerd.

De prognose is afhankelijk van het stadium van de ziekte, de leeftijd en conditie van de patiënt, maar is over het algemeen redelijk goed. Het stadium van de ziekte wordt bepaald met behulp van de TNM-classificatie , waarbij een hoger T-stadium een diepere infiltratie in de darmwand weergeeft.
 
Meer dan de helft van alle patiënten met een nieuw gediagnosticeerd colorectaal carcinoom zal na vijf jaar nog in leven zijn.