Neurochirurgische aspecten van beeldvorming bij gliomen

Neurochirurgische aspecten van beeldvorming bij gliomen

Auteur(s): 

dr. M. ter Laan, neurochirurg

De neurochirurg krijgt over het algemeen een patiënt met verdenking op een glioom (of andere tumor) verwezen door de neuroloog. Er is dan uiteraard al een differentiële diagnose opgesteld door de radioloog en neuroloog, en meestal is de patiënt ook al besproken in een multidisciplinair overleg. Dit ontslaat de neurochirurg natuurlijk niet van de verantwoordelijkheid om, samen met de patiënt, een afweging te maken tussen de risico’s en de te verwachte baten van een operatieve ingreep. Een zeer belangrijke factor hierin is het beoordelen van de beeldvorming.

Deze publicatie beperkt zich niet tot gliomen alleen, aangezien voor een goede beoordeling van een scan van een tumor, een bredere differentiële diagnose in ogenschouw genomen moet worden. De auteur bespreekt het systematisch beoordelen van een MRI-scan waarop de verdenking tumor cerebri bestaat en het belang van multifocaliteit, aankleuringspatroon, intensiteit, groeiwijze en lokalisatie voor het opstellen van een differentiaaldiagnose.