Coloncarcinoom preventie en screening

Coloncarcinoom preventie en screening

Auteur(s): 

dr. J.J. Boonstra, MDL-arts

dr. M.C.W. Spaander, MDL-arts

prof. dr. E.J. Kuipers, MDL-arts

Colorectaal carcinoom (CRC) is een veelvoorkomende vorm van kanker en heeft een aanzienlijke mortaliteit. De primaire behandeling bestaat uit endoscopische of chirurgische resectie, waarbij de prognose sterk afhangt van de uitgebreidheid van de ziekte bij presentatie. Symptomen worden veroorzaakt door groei van de tumor in het darmlumen of aanliggende structuren en treden daardoor vaak pas in een gevorderd stadium van de ziekte op. Vroege opsporing van dikkedarmkanker verbetert de prognose aanzienlijk. De vijfjaarsoverleving is meer dan 90% wanneer de ziekte wordt ontdekt in een vroeg stadium, ten opzichte van minder dan 20% in het geval van CRC met metastasen op afstand.1

De hoge en stijgende kosten van de behandeling van CRC hebben ertoe geleid dat screening een kostenbesparende interventie is. Om deze redenen bevelen zowel de Europese Unie als de Nederlandse Gezondheidsraad screening op darmkanker aan. In januari 2014 is in Nederland gestart met een tweejaarlijks iFOBT’s-screeningsprogramma, waarbij alle mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 jaar 2-jaarlijks worden uitgenodigd. Er is gekozen voor deze vorm van screening gezien de relatief hoge participatiepercentages die werden gezien in Nederlandse trials en de tweemaal zo hoge detectiegraad voor CRC en adenomen ten opzichte van gFOBT-screening.

Dit artikel gaat in op verschillende aspecten van CRC, waarbij de nadruk ligt op preventie en screening naar dikkedarmkanker.