Dyslipidemie

Dyslipidemie

Auteur(s): 

P.J. Lansberg, lipidenspecialist

Reviewer(s): 
dr. A. Liem, cardioloog

Bij het ontstaan van hart- en vaatziekten (HVZ) speelt atherosclerose een centrale rol. Risicofactoren als roken, hoge bloedruk, DM en een verhoogd cholesterol zijn hierbij van grote invloed. De prominente rol van cholesterol als een oorzakelijke risicofactor, niet alleen als marker van cardiovasculair risico, heeft nog steeds onvoldoende prioriteit.

Met name het ‘low-density lipoproteïnecholesterol’ (LDL-c) speelt een belangrijke rol bij het ontstaan en de progressie van HVZ. Verlaging van LDL-c wordt gezien als de belangrijkste manier om het risico op coronaire, maar ook cerebrale en perifere vaatziekten te reduceren. Globaal kan gesteld worden dat met één procent reductie van plasmacholesterol, het cardiovasculaire risico met twee procent, het risico op coronaire mortaliteit met anderhalf procent en de totale mortaliteit met één procent afneemt. Een absolute ondergrens, waaronder cholesterolverlaging geen risicoverlagend effect meer zou hebben, is niet bekend.

In dit Farmacotherapie-Online artikel wordt ingegaan op de diagnostiek, behandeling (leefstijladviezen, farmacotherapie en specifieke patiëntengroepen) en toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast kunt u uw kennis toetsen met de casuïstiek.