Chronische urticaria

Chronische urticaria

Auteur(s): 

dr. M.B.A. van Doorn, dermatoloog

drs. M.S. van Maaren, internist-allergoloog

Deze nieuwe publicatie over Chronische Spontane Urticaria (CSU) dient vooral als handvat voor dermatologen en allergologen voor het betrouwbaar stellen van de diagnose CSU en sterker te staan in het behandelplan volgens de huidige NVDV-richtlijn. Zo kunt u met behulp van deze beknopte, up-to-date informatie bijvoorbeeld beter inschatten in hoeverre het noodzakelijk is CSU-patiënten door te verwijzen naar de derde lijn.
Vanwege de impact die CSU kan hebben, is het van groot belang dat u, naast het bepalen van de intensiteit van fysieke symptomen, ook het fysiek en emotioneel functioneren van de patiënt vaststelt. Welke instrumenten die hiervoor beschikbaar zijn, wordt uitgebreid besproken door beide auteurs. Ook in de afsluitende casuïstiek komen deze thema’s aan de orde.