Colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa

Auteur(s): 

drs. E. Verweij, MDL-arts

prof. dr. C.J. van der Woude, MDL-arts

dr. A.C. de Vries, MDL-arts

Reviewer(s): 
prof. dr. G. Dijkstra, MDL-arts

In deze publicatie over farmacotherapie bij colitis ulcerosa hebben de auteurs zich gebaseerd op de recent gepubliceerde handleiding IBD 2014-2015. Dit is een actualisatie van de Richtlijn IBD 2009. De actualisatie is verzorgd door de werkgroep ‘Modernisering Richtlijn IBD voor volwassenen’ en is tot stand gekomen in samenwerking met MDL-specialisten uit ruim twintig Nederlands ziekenhuizen. Zij hebben daarin ook de beschikbare informatie uit de meest recente internationale richtlijnen meegenomen.