Ziekte van Crohn

Ziekte van Crohn

Auteur(s): 

dr. A.E. van der Meulen-de Jong, MDL-arts

Reviewer(s): 
dr. A.A. van Bodegraven, MDL-arts

Introductie

In 2015 is door de werkgroep ‘Modernisering Richtlijn IBD voor volwassenen’ een nieuwe versie verzorgd van de Handleiding IBD. Deze actualisatie van de Richtlijn IBD 2009 is tot stand gekomen in samenwerking met MDL-specialisten uit ruim twintig Nederlands ziekenhuizen, en vormt de basis voor deze bijdrage over de ziekte van Crohn. Dit is een idiopathische chronische ontstekingsziekte van het darmkanaal, die in Nederland voorkomt bij ongeveer 40.000 patiënten.
 
In de klassieke vorm manifesteert de ziekte van Crohn zich in het laatste stuk van de dunne darm bij de overgang naar de dikke darm, maar de ziekte kan op iedere plaats in het darmkanaal voorkomen. De klinische symptomen en het verloop van de ziekte van Crohn variëren sterk per patiënt. Derhalve kan ook de behandeling enorm verschillen. Inductietherapie, onderhoudstherapie, de beschikbare biologicals en nieuwe ontwikkelingen worden behandeld, waarbij de farmacologische opties worden toegelicht. Ook gaat de auteur in op het surveillancebeleid en vaccinaties voor patiënten die op reis gaan. Aan het einde krijgt u een viertal interessante praktijkgevallen voorgeschoteld. Zo kunt u testen of u qua behandeling op één lijn zit met de auteur.
 
andrea-van-der-meulen-de-jong.png