Abonneren

Om toegang te krijgen tot de gratis diensten van Farmacotherapie-Online dient u zich te abonneren. Farmacotherapie-Online is een online naslagwerk met ‘state of the art’-overzichtsartikelen over de farmacotherapeutische behandeling in de tweede lijn. Onder redactie van nationale opinieleiders wordt over een breed scala aan therapeutische indicaties inzicht gegeven in de laatste stand van zaken voor de medisch specialist. Daarbij wordt volop aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen. Indien u arts bent is tevens in het abonnement van Farmacotherapie-Online inbegrepen dat u gratis geabonneerd wordt op en gebruik kunt maken van de geaccrediteerde e-learning cursussen van CME-Academy. Bij het abonnement op Farmacotherapie-Online en CME-Academy is inbegrepen dat u automatisch per e-mail op de hoogte wordt gehouden over nieuwe onderwerpen binnen uw specialisme. Tevens wordt u de mogelijkheid geboden om kosteloos werkboeken en PowerPoint presentaties aan te vragen.

Ruim 12.700 abonnees maken regelmatig gebruik van Farmacotherapie-Online.