Neuropathische pijn

Neuropathische pijn

Auteur(s): 

prof. dr. F.J.P.M. Huygen, anesthesioloog-pijnspecialist

prof. dr. N.C. Schaper, internist-endocrinoloog

H.W.A. Walravens, verpleegkundig specialist

Pijn wordt meestal veroorzaakt wanneer een prikkel wordt doorgegeven na een weefselbeschadiging. Er is dan sprake van nociceptieve pijn. Bij neuropathische pijn daarentegen is het zenuwstelsel beschadigd. Er kan al een prikkel worden doorgegeven zonder dat er sprake is van weefselbeschadiging. Neuropathische pijn vereist een andere behandeling dan nociceptieve pijn.

In deze videospecial komen in diverse video’s drie deskundigen aan het woord die ieder ingaan op hun eigen expertise op het gebied van neuropathische pijn. Tot slot is er aandacht voor casuïstiek in de praktijk.