Gemetastaseerd niercelcarcinoom

Dit artikel is tot stand gekomen middels een educational grant van
Pfizer Oncology

Gemetastaseerd niercelcarcinoom

Auteur(s): 

drs. B.B.M. Suelmann, internist-oncoloog

Reviewer(s): 
dr. A.A.M. van der Veldt, internist-oncoloog

De behandeling van het gevorderd en gemetastaseerd niercelcarcinoom (renal cell carcinoma ofwel RCC) heeft de afgelopen jaren grote ontwikkelingen meegemaakt, waarbij vooral de introductie van doelgerichte behandeling (targeted therapy) en immuuntherapie hebben geleid tot een sterke stijging van de progressievrije en algehele overleving van patiënten met gemetastaseerd RCC (mRCC).

Dit artikel gaat in op deze nieuwe ontwikkelingen van zowel de diagnostiek als de behandeling van het gevorderd en gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom. U krijgt als behandelaar handvatten bij de inzet van de verschillende therapieën bij uw patiënten met RCC, op basis van de IMDC-criteria. Het artikel eindigt met uitgebreide casuïstiek waarmee u uw opgedane kennis in de praktijk kunt brengen.