Farmacotherapie-Online

Wat is Farmacotherapie-Online?

Farmacotherapie-Online® is een online naslagwerk met ‘state of the art’-overzichtsartikelen over farmacotherapeutische behandeling in de tweede lijn. Onder redactie van nationale opinieleiders worden artikelen over een breed scala aan therapeutische indicaties aangeboden. Daarbij wordt volop aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen. Ruim 12.200 abonnees maken regelmatig gebruik van Farmacotherapie-Online®. Daarnaast biedt het de gebruiker gratis online toegang tot de Cochrane Library. Als zorgverlener kunt u zich gratis abonneren op Farmacotherapie-Online.

Voor wie is Farmacotherapie-Online?

Primair richt Farmacotherapie-Online zich op medisch specialisten en (ziekenhuis)apothekers. Huisartsen, apothekers en verpleegkundigen kunnen uiteraard ook op Farmacotherapie-Online nuttige en actuele informatie vinden over indicatiestelling en behandeling van diverse ziektebeelden.

Kosteloos toegankelijk

Farmacotherapie-Online is kosteloos toegankelijk voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Wanneer u ingeschreven staat in het BIG-register, kunt u kosteloos een abonnement aanvragen. U krijgt dan ook regelmatig een e-mailnieuwsbrief waarmee u op de hoogte wordt gehouden van de updates in Farmacotherapie-Online. Abonnees krijgen toegang tot alle informatie op de website en ontvangen de e-nieuwsbrief. Als extra service worden werkboeken en usb-sticks met PowerPoint-presentaties uitgegeven.