Colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa

Auteur(s): 

dr. M.H. Otten, MDL-arts

Reviewer(s): 
dr. B. Oldenburg, MDL-arts

De medicamenteuze behandeling van colitis ulcerosa bestaat uit diverse stappen, waarbij de eerste stap het inzetten van mesalazines is. In dit artikel ligt de nadruk op de initiële behandeling met mesalazines. Redenen voor de focus op deze groep geneesmiddelen is dat bij deze groep wellicht de meeste (gezondheids)winst te behalen valt. Kosten voor mesalazines liggen in de meeste gevallen lager dan bij andere klassen geneesmiddelen voor colitis ulcerosa. Hiernaast treden verschillende bijwerkingen die bij de andere klassen ontstaan, niet op bij het gebruik van mesalazines.
Naast de mesalazines komen ook de andere behandelopties voor colitis aan bod, zoals corticosteroïden, immunomodulatie en biologicals.

Dit artikel is een bewerking van de publicatie Colitis ulcerosa uit 2016 van:
Auteurs
Drs. K.E. Verweij, MDL-arts in opleiding; prof. dr. C.J. van der Woude, MDL-arts; dr. A.C. de Vries, MDL-arts; allen werkzaam bij Afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten, Erasmus MC, Rotterdam
Review
Prof. dr. G. Dijkstra, MDL-arts, IBD-centrum, Afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten UMCG, Groningen