Axiale spondyloartritis

Axiale spondyloartritis

Auteur(s): 

dr. M.G.B. van Onna, reumatoloog

dr. A.M. van Tubergen, reumatoloog

Spondyloartritis (SpA) is een verzamelnaam voor een aantal inflammatoire reumatische aandoeningen van het bewegingsapparaat met verwante klinische kenmerken, genetische predispositie en familiair optreden. De afgelopen jaren is de behandeling van SpA sterk veranderd en verbeterd. NSAID’s vormen, naast non-medicamenteuze ondersteuning zoals oefentherapie, de hoeksteen van de behandeling. Indien een patiënt ondanks het gebruik van NSAID’s een hoge ziekteactiviteit houdt, komt hij voor een behandeling met een TNF-α-remmer in aanmerking. Wanneer de reumatoloog de diagnose axiale SpA eenmaal heeft gesteld, kan deze de mate van ziekteactiviteit gestandaardiseerd volgen door gebruik te maken van de Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) en de Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (ASDAS).

Dit geactualiseerde Farmacotherapie-Online artikel biedt een actueel overzicht van de mogelijke behandelwijzen, zowel medicamenteus als niet-medicamenteus. In het artikel wordt onder meer stilgestaan bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de principes van treat-to-target (T2T). Het artikel sluit af met nieuwe uitdagende casuïstiek.