Systemische lupus erythematosus (SLE)

Systemische lupus erythematosus (SLE)

Auteur(s): 

dr. I.E.M. Bultink, reumatoloog

prof. dr. R.F. van Vollenhoven, reumatoloog

Reviewer(s): 
prof. dr. C.G.M. Kallenberg, internist/klinisch immunoloog

Systemische lupus erythematosus (SLE) is een chronische auto-immuunziekte waarbij meerdere orgaansystemen betrokken zijn. Hoewel de overleving van SLE-patiënten is verbeterd, is nog steeds sprake van risico op het ontstaan van orgaancomplicaties met blijvende schade en mortaliteit. In dit artikel zal het ziektebeeld beschreven worden met speciale aandacht voor diagnostiek, follow-up behandelingen en nieuwe behandelingsmogelijkheden.

Bij het openen van de publicatie kunt u kosteloos een PowerPoint-presentatie en/of werkboek aanvragen.

“SLE blijft een van de meest complexe diagnostische en therapeutische uitdagingen voor de reumatoloog, nefroloog of andere arts-specialist die ermee in aanraking komt. Met deze publicatie hopen we de clinicus een helpende hand te kunnen bieden en een kleine bijdrage te leveren aan betere behandelingsresultaten voor de patiënt.”
Prof. dr. Ronald van Vollenhoven, hoogleraar reumatologie

“SLE, vaak grillig en heterogeen in presentatie, vereist ‘personalized medicine’. Dit artikel op Farmacotherapie-Online laat zien welke aspecten daarbij in ogenschouw genomen moeten worden en welke mogelijkheden er zijn voor de behandeling van de individuele patiënt. Het laat ook zien dat een multidisciplinaire benadering middels een multidisciplinair overleg (MDO) vaak nodig is. Het recent gestarte ARCH-project, dat door ReumaNederland is geïnitieerd, gaat mogelijkheden geven om iedere SLE-patiënt in Nederland via een dergelijk MDO van de hier aanwezige kennis en expertise te laten profiteren”.
Prof. dr. Cees Kallenberg, emeritus hoogleraar klinische immunologie